Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

7 trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi Giấy phép

7 trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi Giấy phép Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/09/2018.
 
 
 
 
 
 
Theo Thông tư này, có 07 trường hợp phải thu hồi Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân, gồm:
 
- Quỹ tự nguyện xin giải thể khi có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
 
- Hồ sơ đề nghị cấp phép của Quỹ có thông tin gian lận để đủ điều kiện được cấp Giấy phép;
 
- Quỹ hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép;
 
- Quỹ vi phạm nghiêm trọng quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động;
 
- Quỹ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;
 
- Quỹ bị chia, sáp nhập, hợp nhất, phá sản;
 
- Quỹ hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn
Các từ có liên quan đến bài viết: 7 trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi Giấy phép

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   0VS12S
 

Tin đã đăng